Η Βιβλιοθήκη μας

A/  Μαθηματικά-Στατιστική-Οικονομετρία-Επιχειρησιακή  Έρευνα-Θεωρία  Αποφάσεων,  Παιγνίων-Οικονομικά  Μαθηματικά

1.  Μαθηματικά

 • ''dynamic optimization''- chiang-  έκδ.  mcgraw hill  1η- 1992-  α/α 388-  

2.  Στατιστική

3.  Οικονομετρία

 • ''econometric methods''- johnston- εκδ. mc graw hill  2η - 1972- α/α  390-

4.  Επιχειρησιακή  Έρευνα

5.  Θεωρία  Αποφάσεων

 • ''decision analysis''- howard raiffa- εκδ. addison-wesley - 1970- α/α 379-

6.  Θεωρία  Παιγνίων

7  Οικονομικά  Μαθηματικά

8.  Διάφορα

 • ''  το  μαθηματικό  γονίδιο  των  Όϊλερ  και  Μπερνούλι  ''-  M.B.W.  Tent-  εκδ.  Τραυλός-  Αθήνα  2009-

Β/  Οικονομικά

1.  Μικροοικονομία

2.  Μακροοικονομία

3. Δημόσια  Οικονομικά

4.  Διεθνές  Εμπόριο

5.  Νομισματικά  Οικονομικά

6.  Οικονομικά  Υγείας

 • ''  Οικονομική  της  Υγείας  ''-  Σωτήρης  Σούλης-  εκδ.  Παπαζήση-  Αθήνα  1998-  α/α  53-

7.  Οικονομικά  Μεταφορών

 • ''  Transport-  Strategy  and  Policy  ''-  Stephen  J.  Shaw-  εκδ. Blackwell  (  Business  )  1993-  α/α  399-

8.  Οικονομικά  Αγροτικού  Τομέα  

 • ''  Agricultural  Economics  and  Agribusiness  ''-  Gail  L.  Cramer,  Clarence  W.  Jensen-  fifth  edition- εκδ.  Wiley  1991-  α/α  55-

9.  Οικονομικά  Εργασίας

 • ''  Οικονομική  της  Εργασίας  '' (  εργατικός  μισθός-  απασχόληση  και  ανεργία-  εργατικά  σωματεία-  μετανάστευση-  διανομή  εισοδήματος  )-  Θ. Λιανός,  Αννα  Νταούλη- Ντεμούση-  εκδ.  Ε.Μπένου-  Αθήνα- 1998-  α/α  59-

10.  Οικονομικά  Περιβάλλοντος

 • ''  Οικονομία  και  Περιβάλλον  (  μία  βιοοικονομική  προσέγγιση  )  ''-  Rene  Passet-  εκδ.  Παρατηρητής-  Θεσ / νίκη  1987- α/α  56-
 • ''  The  Handbook  of  Enviromental  Economics  ''-  edited  by  D.W.Bromley- εκδ.  Blackwell  1995- α/α  50-

Γ/  Χρηματοοικονομικά

 • ''  Η  Τράπεζα  ''-  πως  η  Goldman  Sachs κυβερνά  τον  κόσμο-  Marc  Roche- εκδ.  Μεταίχμιο  -  γ'  εκδ.-  βραβείο  βιβλίου  οικονομίας  2010-Αθήνα  2011-  α/α  744-

Δ/  Νομικά

1.  Αστικό  Δίκαιο

 • ''  εισηγήσεις αστικού δικαίου  ''-  σπυριδακη- τρίτη  έκδοση- Σάκκουλα- 2004 -α/α  629-
 • ''  Κληρονομικό  Δίκαιο  ''-  Απόστολος  Γεωργιάδης-  εκδ.  Αντ. Ν. Σάκκουλα-  Αθήνα  2010-  α/α  702-

2.  Ποινικό  Δίκαιο

 • ''  Ποινικό   Δίκαιο  ''   Επιτομή  Ειδικού  Μέρους  -  γ'  έκδοση -  Αλέξανδρος  Κωστάρας  -  εκδ.  Αντ.  Ν.  Σάκκουλα  -  Αθήνα  2007  -  α/α  642  - 
 • ''  EU  Criminal  Law  ''  -  Varsamis  Mitsilegas -  εκδ.   Hart  Publishing  -  Modern  Studies  in  European  Law  -   Oxford  and  Portland,  Oregon  2009  - 

3.  Διοικητικό  Δίκαιο

 • ''  Παραγραφές  υπέρ  και  κατά  του  Δημοσίου,  Ν.Π.Δ.Δ.  και  Ο.Τ.Α.  ''-  Κωδικοποιημένη  Νομοθεσία - Ερμηνεία - Νομολογία -  Δημήτριος  Σολδάτος - εκδ.  Τσίμος  2010- α/α  681-

4.  Εμπορικό  Δίκαιο

 • ''  Προστασία  του  Ελεύθερου  Ανταγωνισμού  ''  (  η  πρακτική  της  ΕΠΑ / ΕΑ  )-  Ι.Γ. Σχινάς-  εκδ.  Αντ. Ν. Σάκκουλας-  Αθήνα- Κομοτηνή  1992- α/α  700-
 • ''  Αθέμιτος  Ανταγωνισμός  ''- Μιχ.- Θεοδ.  Δ.  Μαρίνος-  εκδ. Π. Ν. Σάκκουλας,  σειρά  '' Δίκαιο  &  Οικονομία ''- Αθήνα  2002-  α/α  701 -

5.  Αστικό  Δικονομικό  Δίκαιο

 • ''  Δεδικασμένο  και  εκτελεστότητα  στα  νομικά  πρόσωπα  και  στα  μέλη  τους  ''   (  τα  άρθρα  329  και  920  ΚΠολΔ,  ιδίως  στις  εταιρείες  )  -  Χαρ. Α. Απαλαγάκη  -  εκδ.  Σάκκουλα -  Αθήνα,  Θεσ/νίκη- 2001- α/α  158-
 • ''  Η  Αναίρεση  -  κατά  τον  ΚΠολΔ -  Λάμπρος  Σινανιώτης -  Β'  έκδοση- εκδ  Π. Ν. Σάκκουλας, σειρά  ''  Δίκαιο  &  Οικονομία ''- Αθήνα  2006-  α/α  703 -
 • ''  η  έφεση -  κατά  τον  ΚΠολΔ  '' -   Σ. Σαμουήλ -  εκδ  ίδιος  ΣΤ'  έκδοση -  Αθήνα  2009 -  α/α  691- 
 • ''  σύστημα  ασφαλιστικών  μέτρων,  αναγκαστικής  εκτέλεσης,  διαταγών  πληρωμής  και  απόδοσης  ''  -  Ιωαν.  Κατράς -  εκδ  Α.Ν.Σάκκουλα,  β'  έκδοση -  Αθήνα- Κομοτηνή  2010 -  α/α  718 -

6.  Ποινικό  Δικονομικό  Δίκαιο

 • ''  Η  πολιτική  αγωγή  στην  ποινική  δίκη  ''-  γ'  έκδοση  -  Φίλιππος  Ν.  Ανδρέου  -  2006  -  α/α  641  -
 • ''  Η  αναίρεση  κατά  ποινικών  αποφάσεων  και  συναφή  ζητήματα  ''-  γ'  έκδοση  -  Ιωάννης  Ζώης  -  εκδ.  Τσίμος  -  Θεσ/ νίκη  2009-  α/α  685  -
 • ''  Η  διαδικασία  στο  ακροατήριο  του  ποινικού  δικαστηρίου  ''  -  Ιωάννης  Ζώης  -  εκδ.  Τσίμος  -  Θεσ/ νίκη  2010-  α/α  717  -
 • ''  Η  εισαγγελία  ''  -  β'  έκδοση  -  Π.  Γ. Δημόπουλος  -  εκδ.  Α. Ν. Σάκκουλα -  Αθήνα  2004  -

7.  Διοικητική  Δικονομία

  • ''  Διοικητική  Εκτέλεση  ''- τόμος  Α'-  Ι. Σ. Μπρίνιας- εκδ.  Αντ. Ν. Σάκκουλα -Αθήνα-  Κομοτηνή  1987-  α/α  102 -
 • ''  Διοικητική  Εκτέλεση  ''- τόμος  Β'-  Ι. Σ. Μπρίνιας- εκδ.  Αντ. Ν. Σάκκουλα -Αθήνα-  Κομοτηνή  1987-  α/α  103-
 • ''  Παραγραφές  υπέρ  και  κατά  του  Δημοσίου,  Ν.Π.Δ.Δ.  και  Ο.Τ.Α.  (  κωδικοποιημένη  νομοθεσία-  ερμηνεία-  νομολογία-  )  -  Δημ. Σολδάτος -  εκδ.  Τσίμος- Θεσ/ νίκη- 2010- α/α 681-

8.  Κώδικες

 • ''  Κώδικας  Συνεταιρισμών  ''-  Σταύρος  Κιντής-  έκδ.  γ'-  εκδ.  Αντ. Ν.  Σάκκουλα- Αθήνα- Κομοτηνή  2004-  α/α  705-

Ε/  Οργάνωση-Διοίκηση  Επιχειρήσεων

ΣΤ/  Διεθνείς  Σχέσεις

  • ''Διεθνείς  Οικονομικές  Σχέσεις'',  τόμος  Α΄-Kindleberger-εκδ.  Παπαζήση-1969-α/α  212
 • ''Διεθνείς  Οικονομικές  Σχέσεις'',  τόμος  Β΄-Kindleberger-εκδ.  Παπαζήση-1969-α/α  213
 • ''Διεθνείς  Οικονομικές  Σχέσεις'',  τόμος  Γ΄-Kindleberger-εκδ.  Παπαζήση-1969-α/α  214
 • ''Διεθνείς  Σχέσεις'', τόμ.  Α'-Κουλουμπής-Κώνστας-εκδ.  Παπαζήση-1985-α/α  210
 • ''Διεθνείς  Σχέσεις'', τόμ.  Β'-Κουλουμπής-Κώνστας-εκδ.  Παπαζήση-1985-α/α  211
 • ''Ανταγωνιστικές  Θεωρίες  Διεθνών  Σχέσεων'',  τόμ.  Α'-Dougherty-Pfaltzgraff-εκδ.  Παπαζήση-1992-α/α  206-
 • ''Ανταγωνιστικές  Θεωρίες  Διεθνών  Σχέσεων'',  τόμ.  Β'-Dougherty-Pfaltzgraff-εκδ.  Παπαζήση-1992-α/α  207-
 • ''Διεθνείς  Σχέσεις''-Θ.Κουλουμπής-εκδ.  Παπαζήση-1η,  1995-α/α  326-

Ζ/  Χρηματιστηριακά

Η/  Πολιτική  Οικονομία

 • ''  Σώζεται  ο  Τιτανικός  ;  Από  το  Μνημόνιο,  ξανά  στην  ανάπτυξη  "-  Ν.  Χριστοδουλάκης-  εκδ.  Πόλις-  Αθήνα  2011-α/α  793- 
 • ‘’  Σοσιαλισμός  προς  ποιά  κατεύθυνση  ;  οικονομίες  σε  μετάβαση  ‘’Joseph  E.  Stiglitz  (  nobel  οικονομικών  2001  ) -  εκδ.  Κριτική  Αθήνα  1998'-
 • '’  η  μεγάλη  κάμψη  ‘’  -  η  επιστροφή  των  οικονομικών  της  ύφεσης  -- Paul  Krugman-εκδ.  Λιβάνη/ Αναστοχασμός-Αθήνα  1999-α/α 729 -
 • ‘’  Παγκόσμια  Πολιτική  Οικονομία  ‘’-  η  διεθνής  οικονομική  τάξη  -Robert Gilpin-εκδ.  Ποιότητα-  Princeton  University Press-  γ’ έκδοση-  Αθήνα  2002 –

Θ/ Μελέτες-Έρευνες

Η/  Περιοδικά

1.  Foreign  Affairs

2.  Harvard  Business  Review

3.  World  Economic  Outlook

4.  Εφοριακή  Επιθεώρηση

ετήσιοι  τόμοι  1990-2010