Διοίκηση, Στελέχη, Συνεργάτες

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • Καλλίας Δράκος- Οικονομολόγος-

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 • Απόστολος Γεωργιάδης- Μαθηματικοστατιστικές Αναλύσεις- Σύμβουλος Μηχανογράφησης -
 • Κων/να Καδίκα - Νομικά Θέματα-
 • Βαρβάρα Μητλιάγκα- Νομικά Θέματα-
 • Κλεοπάτρα Παπαπαναγή-Γραμματεία Διοικήσεως- Χρηματιστηριακά και θέματα Ιδιωτικής Ασφάλισης- 
 • Κατερίνα  Νταρατζάκη-  Νομικά  Θέματα
 • Σαράντης Καζάκος- Λογιστικά και Φορολογικά θέματα
 • Κων/νος Μπόσκος- Οικονομικές Μελέτες, Έρευνες-
 • Έφη Πιλάτη- Νομικά Θέματα-
 • Παντελής Τραϊανός- Νομικά Θέματα-
 • Σοφία Ιατρού- Ασκούμενη-

ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ-ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ