Διοίκηση, Στελέχη, Συνεργάτες

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • Καλλίας Δράκος- Οικονομολόγος-

ΣΤΕΛΕΧΗ

 • Κλεοπάτρα Παπαπαναγή- Αναπληρώτρια Διοικήσεως- Χρηματιστηριακά και θέματα Ιδιωτικής Ασφάλισης-
 • Σοφία Ιατρού- Γραμματεία Διοικήσεως-Φορολογικά και Ασφαλιστικά θέματα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 • Απόστολος Γεωργιάδης- Μαθηματικοστατιστικές Αναλύσεις- Σύμβουλος Μηχανογράφησης -
 • Βαρβάρα Μητλιάγκα- Νομικά Θέματα- 
 • Κατερίνα  Νταρατζάκη-  Νομικά  Θέματα
 • Σαράντης Καζάκος- Λογιστικά και Φορολογικά θέματα
 • Παντελής Τραϊανός- Νομικά Θέματα
 • Νίκος Γραμμένος- Νομικά Θέματα-
 • Γιάννης Εγγλέζος- Τραπεζικά Θέματα-
 • Δικ. Εταιρεία Σ.Φλογαϊτη-Γ.Σιούτη-Νομικά Θέματα-
 • Κωνσταντίνος Μπόσκος-Οικονομικες μελέτες-έρευνες

ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ-ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ