Επιστημονικές Αναφορές


Οι επιστημονικές αναφορές στα αντικείμενα με τα οποία ασχολούμαστε, αποτελούν για μας το οξυγόνο της σκέψης και του προβληματισμού που θα μας οδηγήσει στην επιλογή και πρόταση των πλέον ενδεδειγμένων λύσεων. Περιλαμβάνουν την μελέτη συγγραμμάτων, άρθρων, μελετών και γνωμοδοτήσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων. Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά συγγραφές κατά αντικείμενο με ιδιαίτερη επίκαιρη σημασία καθώς και οι συμμετοχές μας σε συνέδρια και σεμινάρια ως εξής:

Συνέδρια-Σεμινάρια

Έτος : 2015- Φορέας Υλοποίησης : 25ο Συνεδρ/Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων- Θέμα : Σύγχρονα Ζητήματα Οικογενειακής  Επιχείρησης,

   ''   : 2016-                 ''           : 26ο                    ''                                             -   ''   : Οι Όμιλοι των Επιχειρήσεων

   ''   : 2017-                 "           : 27ο                    "'                                             -   ''   : Οι Πρόσφατες Εξελίξεις στο Πτωχευτικό Δίκαιο             

   "    : 2017-                "           : ΝΒ/Εκπαιδευτική/Κέντρο Δια Βίου Μάθησης           -   "   : ΚΕΔΕ και Άμυνα Οφειλέτη για Χρημ. Απαιτήσεις Δημοσίου Δικαίου

  "    : 2017-                 "           :                       "                                                 -    "  : Επίκαιρα Ζητήματα Τραπεζικού Δικαίου, Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια, Δάνεια σε Ελβετικο Φράγκο                                              

Συγγράμματα-Άρθρα-Μελέτες-Γνωμοδοτήσεις κατά αντικείμενο

   

ACCOUNTING

ECONOMICS

FINANCE

GEOPOLITICS

HISTORY

INTERNATIONAL  RELATIONS

LAW

MANAGEMENT

 Blanchard LeaderChat ‏@LeaderChat

ManagersDiary "Meetings are a symptom of bad organization. The fewer meetings the better." ~Peter F. Drucker #business #leadership

HarvardBiz Act Bigger than You Are s.hbr.org/O76AgI  (  17/7/2012  )

Harvard Biz Review ‏@HarvardBiz

Management Tip: Help Your Team Embrace Change    (  12/7/2012  )

Harvard Biz Review ‏@HarvardBiz

Management Tip: The Right Way to Ask for a New Assignment    (  10/7/2012  )

PHILOSHOPHY

POLITICAL  ECONOMICS

POLITICS

SOCIOLOGY

 

Three Solid Reasons for Leadership Development. By   (  28/7/2012  )