επιστημονικά και επαγγελματικά συνέδρια και σεμινάρια

Συμμετοχή σε Συνέδρια & Σεμινάρια

Έτος Θέμα Φορέας οργάνωσης – υλοποίησης
2008 Τάσεις και Προοπτικές του Δικαίου της Α.Ε. Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων
2011 Η Ανταγωνιστική Δραστηριότητα και η Προστασία της Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων
2012 Το νέο Εταιρικό Δίκαιο της Μικρομεσαίας Επιχείρησης Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων
2013 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων
2014 Κράτος, Οικονομία και Επιχείρηση Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων
2015 Σύγχρονα Ζητήματα Οικογενειακών Επιχειρήσεων Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων
2015 Ζητήματα Εφαρμογής του Δικαίου Εξυγίανσης Επιχειρήσεων Νομική Βιβλιοθήκη
2015 Αγγλική Νομική Ορολογία Νομική Βιβλιοθήκη
2015 Αστική Ευθύνη του Δημοσίου Νομική Βιβλιοθήκη
2016 Οι Όμιλοι Επιχειρήσεων Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων
2016 Η θέση της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Φορολογικό Γίγνεσθαι Νομική Βιβλιοθήκη
2017 ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/1976) και Άμυνα του Οφειλέτη για Χρηματικές Απαιτήσεις Δημοσίου Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη
2017 Οι Πρόσφατες Εξελίξεις του Πτωχευτικού Δικαίου Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων
2017 Τι Είδους Εταιρία να Ιδρύσω και Γιατί Νομική Βιβλιοθήκη
2017 Επίκαιρα Ζητήματα Τραπεζικού Δικαίου, Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια, Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο Νομική Βιβλιοθήκη
2018 Οι Αναμορφώσεις του Εταιρικού Δικαίου Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων
2019 Υποχρεώσεις Χρηματοπιστωτικών Φορέων Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων
2019 Κατάσχεση και Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός Κινητών και Ακινήτων Νομική Βιβλιοθήκη
2023 Το Περιβάλλον, η Κοινωνία και η Εταιρική Διακυβέρνηση Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων