μελέτες τεχνικής βοήθειας που εκπονήσαμε διαχρονικά

Μελέτες Τεχνικής Βοήθειας

  • “Δίκτυα Μεταφορών Ελλάδας- Βουλγαρίας” – Επιμελητήριο Καβάλας- 1992 – Intereg II – ( σε συνεργασία με το Οικονομικό Ινστιτούτο της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών )
  • “Η αξιοποίηση τριών μικρών λιμανιών στην ανάπτυξη της Θράκης” – Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε.- 1992- Intereg II
  • “Προώθηση τοπικά παραγόμενων αγροτικών προιόντων” – Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε.