σεμινάρια που οργανώσαμε και υλοποιήσαμε εργολαβικά, διαχρονικά

Προγράμματα Εκπαίδευσης – Κατάρτισης

 • Management- Καβάλα, Δράμα, Ξάνθη- ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ / Παράρτημα Καβάλας- 1991-
 • Ο νέος Κ.Β.Σ. ( Π.Δ. 182/ 1992 )- Αθήνα- Αγροτική Ασφαλιστική Α.Ε.Ε.Γ.Α- 1992-
 • Εισαγωγή στις νέες τεχνολογίες στον Τουρισμό- Καβάλα- ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ./ Παράρτημα Καβάλας-
  1992-
 • Κατάρτιση Συμβούλων σε θέματα Ε.Ο.Κ.- Καβάλα- ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ./ Παράρτημα Καβάλας-
  1992-
 • Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις- Καβάλα, Ξάνθη- ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ./ Παράρτημα Καβάλας- 1992-
 • Ίδρυση νέας επιχείρησης- Δράμα- 0.Ε.Ε./ Περιφ. Τμήμα Ανατ. Μακεδονίας- 1993-
 • Χρήμα-Νομισματική Πολιτική, Ε.Ν.Σ. και Μ.Σ.Ι., Χρηματοπιστωτικό Σύστημα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη- Δράμα- 0.Ε.Ε./ Περιφ. Τμήμα Ανατ. Μακεδονίας- 1993