η επιστημονική και διοικητική μας ομάδα

Διοίκηση, Στελέχη, Συνεργάτες

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • Καλλίας Δράκος, Οικονομολόγος,                                                            Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Ειδικός σε Θέματα Οργάνωση-Διοίκησης,

ΣΤΕΛΕΧΗ

 • Κλεοπάτρα Παπαπαναγή, Αναπληρώτρια Διοικήσεως – Χρηματιστηριακά και θέματα Ιδιωτικής Ασφάλισης

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 • Απόστολος Γεωργιάδης, Δρ Μηχανικός Λογισμικού – Σύμβουλος Μηχανογράφησης
 • Βαρβάρα Μητλιάγκα, Νομικά Θέματα
 • Νατάσσα Κλειτσιώτη, Νομικά Θέματα
 • Ελένη Μόδη, Νομικά Θέματα
 • Στέφανος Μπαγδάτογλου, Νομικά Θέματα
 • Σάκης Τσιριγγάνος, Λογιστικά-Φορολογικά Θέματα
 • Αλέξανδρος Παππουτσής, Νομικά Θέματα
 • Γιάννης Φτερούγας, ειδικός Ψηφιακών Εφαρμογών
 • Σαράντης Καζάκος, Λογιστικά και Φορολογικά Θέματα
 • Γιάννης Εγγλέζος- Τραπεζικά Θέματα-
 • Μάκης Μαρινόπουλος-Θέματα Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού-
 • Δικ. Εταιρεία Σ.Φλογαϊτη-Γ.Σιούτη-Νομικά Θέματα-