η επιστημονική και διοικητική μας ομάδα

Διοίκηση, Στελέχη, Συνεργάτες

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  • Καλλίας Δράκος, Οικονομολόγος

ΣΤΕΛΕΧΗ

  • Κλεοπάτρα Παπαπαναγή, Αναπληρώτρια Διοικήσεως – Χρηματιστηριακά και θέματα Ιδιωτικής Ασφάλισης

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

  • Απόστολος Γεωργιάδης, Δρ Μηχανικός Λογισμικού – Σύμβουλος Μηχανογράφησης
  • Βαρβάρα Μητλιάγκα, Νομικά Θέματα
  • Νατάσσα Κλειτσιώτη, Νομικά Θέματα
  • Ελένη Μόδη, Νομικά Θέματα
  • Αλέξανδρος Παππουτσής, Νομικά Θέματα
  • Σαράντης Καζάκος, Λογιστικά και Φορολογικά Θέματα
  • Γιάννης Εγγλέζος- Τραπεζικά Θέματα-
  • Δικ. Εταιρεία Σ.Φλογαϊτη-Γ.Σιούτη-Νομικά Θέματα-