Επιστημονικές Αναφορές


Οι επιστημονικές αναφορές στα αντικείμενα με τα οποία ασχολούμαστε, αποτελούν για μας το οξυγόνο της σκέψης και του προβληματισμού που θα μας οδηγήσει στην επιλογή και πρόταση των πλέον ενδεδειγμένων λύσεων. Περιλαμβάνουν την μελέτη συγγραμμάτων, άρθρων, μελετών και γνωμοδοτήσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων. Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά συγγραφές κατά αντικείμενο με ιδιαίτερη επίκαιρη σημασία καθώς και οι συμμετοχές μας σε συνέδρια και σεμινάρια ως εξής:

Συνέδρια-Σεμινάρια

Έτος : 2015- Φορέας Υλοποίησης : 25ο Συνεδρ/Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων- Θέμα : Σύγχρονα Ζητήματα Οικογενειακής  Επιχείρησης,

   ”   : 2016-                 ”           : 26ο                    ”                                             –   ”   : Οι Όμιλοι των Επιχειρήσεων

   ”   : 2017-                 ”           : 27ο                    “‘                                             –   ”   : Οι Πρόσφατες Εξελίξεις στο Πτωχευτικό Δίκαιο             

   ”    : 2017-                ”           : ΝΒ/Εκπαιδευτική/Κέντρο Δια Βίου Μάθησης           –   ”   : ΚΕΔΕ και Άμυνα Οφειλέτη για Χρημ. Απαιτήσεις Δημοσίου Δικαίου

  ”    : 2017-                 ”           :                       ”                                                 –    ”  : Επίκαιρα Ζητήματα Τραπεζικού Δικαίου, Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια, Δάνεια σε Ελβετικο Φράγκο

Συγγράμματα :

-Θουκυδίδης ”περί πολέμου”- Johanna Hanink- εκδ. Διόπτρα-2020-

-”η συνείδηση ενός προοδευτικού”-Paul Krugman-μετ. Α.Δ.Παπαγιαννίδης-εκδ. Πόλις-2008-