Σκέψεις – Κρίσεις – Απόψεις για την Παγκόσμια και την Ελληνική Οικονομία

Οι απόψεις μας για την Ελληνική Οικονομία εκκινούν από το γεγονός ότι, το εγχώριο οικονομικό περιβάλλον, που είναι ένα μικρό κομμάτι της Παγκόσμιας και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Οικονομίας, πρέπει να είναι θωρακισμένο έτσι ώστε να μπορεί να αντέχει στις κατά καιρούς εμφανιζόμενες οικονομικές αναταράξεις ανεξαρτήτως από ποια αιτία και από ποιο μέρος του πλανήτη προέρχονται προσδίδοντας έτσι τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στο λειτουργικό περιβάλλον των επιχειρήσεων.  Οι απόψεις αυτές σε εθνικό επίπεδο εφαρμοσμένων οικονομικών και άλλων  συνοψίζονται στα εξής :

-πολιτική και οικονομική σταθερότητα, επειδή πολιτική και οικονομία συνυπάρχουν,

-η οικονομική πολιτική να ασκείται με επιχειρήματα και όχι με συνθήματα,

-τα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής να διαχέονται σε όλη τη κοινωνία, επιχειρήσεις και πολίτες απανταχού της χώρας

-σταθερό φορολογικό σύστημα επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων,

-η φορολογική συμμόρφωση δεν επιβάλλεται όταν επιχειρήσεις και πολίτες θεωρούνται εν δυνάμει ”φοροφυγάδες” εξ υπαρχής,

-απλή και κωδικοποιημένη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία,

-οι επιδράσεις των κακών-απρόβλεπτων και ανεπιθύμητων προβλημάτων ( wicked problems ), όπως φυσικών καταστροφών, πανδημιών, γεωπολιτικών αναταράξεων κ.ά. πρέπει να ενσωματωθούν στα μοντέλα εφαρμοσμένης οικονομικής πολιτικής,

-η ταχεία απονομή της δικαιοσύνης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της βελτίωσης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας,

-απαιτούνται άμεσες ρυθμίσεις και συνεχής έλεγχος της συμπεριφοράς των funds και  των servicers προκειμένου να διασωθεί, ότι σώζεται, από τον παραγωγικό ιστό της χώρας,

-πρέπει να βρεθεί η φόρμουλα και με κάποιο τρόπο να επιβληθεί στο τραπεζικό σύστημα να προχωρήσει άμεσα σε πιστωτική επέκταση με σύγχρονα κριτήρια χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, ειδικά τώρα που οι καταθέσεις έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ,

( τελευταία ενημέρωση : 15/1/2024 )