Συμβουλές – Οδηγίες για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις

Οι οδηγίες αυτές προτάθηκαν αρχικά για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008 που κατέληξε σε κρίση χρέους για τη χώρα μας και εξακολουθούν, μαζί με κάποιες καινούργιες, να είναι χρήσιμες για την αντιμετώπιση των αναταράξεων στη παγκόσμια οικονομία που διαμορφώνονται σαν συνέπεια της πανδημίας του covid-19 αλλά και των πολέμων στην Ουκρανία και στη Γάζα και μετά από πρόσφατη επικαιροποίηση   είναι οι εξής :

– Να  δείχνουν  αυτοσυγκράτηση  στην  έκδοση  ακάλυπτων  μεταχρονολογημένων  επιταγών  γιατί  η  συγκέντρωση  των  απαραίτητων  μετρητών  για  την  κάλυψη  τους  είναι  πιθανόν  να  είναι  προβληματική  και  χρονικά  αβέβαιη.

– Να  προσέχουν  ιδιαίτερα  τις  λογιστικές, φορολογικές  και  ασφαλιστικές  τους  υποχρεώσεις.

– Να  δεσμεύουν  για  πάσης  φύσεως  αποθέματα ( εμπορευμάτων-πρώτων υλών )  τόσα  κεφάλαια  κίνησης  όσα  είναι  τα  τελείως  απαραίτητα  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  τους.

– Να  μελετούν  πολύ  καλά  και  να  αξιολογούν  σωστά  την  βιωσιμότητα  των  επενδύσεων  που σχεδιάζουν για  την  βελτίωση  της  παραγωγικότητας-ανταγωνιστικότητας  τους, ειδικά αυτές που αφορούν στην ψηφιακή αναβάθμιση τους και την εξοικονόμηση ενέργειας,  σαφώς πολύ  πριν  ξεκινήσουν  την  υλοποίηση  τους.

– Να  έχουν  ανοιχτά  τα  αυτιά  και  τα  μάτια  τους  σε  επιχειρηματικές  συνέργειες  και  συνεργασίες,  συγχωνεύσεις  και  εξαγορές.

– Να  ελαχιστοποιήσουν  τα  λειτουργικά  τους  έξοδα και να τιμολογούν με λογικά ποσοστά κέρδους.

– Να μη  βασίζονται  στον  τραπεζικό  δανεισμό,  όπως  15-20 χρόνια πριν,  ακόμη  και  αν  πληρούν  τις  προϋποθέσεις.

– Να  προσέξουν  ιδιαίτερα  τις  επισφάλειες  στις  χονδρικές  πωλήσεις  τους.

 – Είναι  επιτακτική  η  ανάγκη  λειτουργίας  τους μέσω  εύκαμπτων  και  ρεαλιστικών  προϋπολογισμών  εισροών-  εκροών.

– Η  εξωστρέφεια  των  παραγωγικών επιχειρήσεων είναι  αναγκαία προϋπόθεση  για  την  επιβίωση και ανάπτυξη  τους.

– Η  αναδιοργάνωση  τους, εν  λειτουργία,  σύμφωνα  με  τα  νέα  δεδομένα  και  τις  αλλαγές παγκοσμίως,  είναι  απαραίτητη  προϋπόθεση  επιβίωσης  και  ανάπτυξης  τους, χωρίς να διστάζουν στη σύναψη συμφωνιών outsourcing.

– Αυτές που  εξαρτώνται  από  το  διεθνές  εμπόριο  ( εισαγωγές-  εξαγωγές ), πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα,  λόγω του ασταθούς παγκόσμιου  χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος και των συνεπειών του στις αγορές ειδικά του συναλλάγματος, των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα κ.ά..

– Είναι αδιανόητη η λειτουργία τους χωρίς υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου.

– Να  σχεδιάσουν,  και  να  υλοποιούν  σταδιακά,  καινοτόμα προγράμματα  αύξησης  της  παραγωγικότητας  των  συντελεστών  παραγωγής τους, ιδιαίτερα μέσω αυτοματισμού των συστημάτων παραγωγής και πωλήσεων και της συνεχούς εκπαίδευσης  του  απασχολούμενου προσωπικού.

-Να προτιμούν εξωδικαστικές λύσεις επίλυσης διαφορών.

– Να συστήσουν ομάδες δράσης. με κύρια χαρακτηριστικά τη γνώση και την έλλειψη πανικού,  για την αντιμετώπιση κρίσεων-εμπλοκών πάσης φύσεως.

-Να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχονται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

 

( τελευταία ενημέρωση : 15/1/2024 )